Zverejnené 06.05.2015, Pre deti Pre dospelých Pre mládež

V spolupráci s BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie sme na jednej z pobočiek našej knižnice na Prokofievovej ul. otvorili výstavu o ochrane dažďovníkov a netopierov v budovách. Títo malí, ale o to užitočnejší tvorčekovia sú úžasným biologickým prirodzeným štítom proti komárom a inému lietajúcemu hmyzu. Potrebujú ale našu ochranu a pomoc, pretože zatepľovaním panelákov a iných budov ich pripravujeme o ich prirodzené hniezdiská. V Petržalke už na mnohých budovách nájdeme búdky v ktorých môžu hniezdiť a ktoré ochranári inštalujú v miestach, kde našli v škárach a pod strešnými lištami ich hniezda či zimoviská. Deťom z ŠKD na Prokofievovej ul. prišli o nevyhnutnosti ochrany dažďovníkov a netopierov povedať Andrea Froncová a Peter Lipovský z BROZ – u. Výstavu si môžete pozrieť do soboty 16. mája 2015.

dazdovnik-01.JPG dazdovnik-02.JPG dazdovnik-03.JPG dazdovnik-04.JPG
dazdovnik-05.JPG dazdovnik-06.JPG dazdovnik-07.JPG dazdovnik-08.JPG
dazdovnik-09.JPG dazdovnik-10.JPG dazdovnik-11.JPG dazdovnik-12.JPG