Zverejnené 27.05.2015, Pre deti Pre dospelých Pre mládež

Ďalšou zo série cestovateľských besied, ktorú už tri roky organizujeme na pobočke populárno-náučnej, odbornej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej 26 bolo rozprávanie Mgr. Tomáša Baranca o Gruzínsku. Tomáš strávil v Gruzínsku dlhší čas a ako absolvent odboru eurazijských, balkánskych a stredoeurópskych štúdií na Karlovej unoverzite v Prahe pripravil pre našich čitateľov aj návštevníkov pozoruhodné rozprávanie zložené nielen zo zaujímavostí o tejto krajine, ale vysvetlil aj zloženie obyvateľov Gruzínska podľa jednotlivých etník, objasnil spoločensko – politickú situáciu v krajine, pôvod gruzínštiny ako jazyka a iné zaujímavosti.

gruzia-01.JPG gruzia-02.JPG gruzia-03.JPG gruzia-04.JPG
gruzia-05.JPG gruzia-06.JPG gruzia-07.JPG gruzia-08.JPG
gruzia-09.JPG gruzia-10.JPG