Zverejnené 18.06.2015, Pre deti Pre dospelých Pre mládež

Knihovníčky a knihovníci Miestnej knižnice Petržalka dnes s deťmi čítali na ZŠ Holíčska, ZŠ Budatínska, ZŠ Pankúchova, ZŠ Černyševského aj na Základnej škole sv. rodiny na Gercenovej ulici. Deti čítali aj na pobočkách Dudova, v čitárni pobočky Prokofievova , kam prišli žiaci zo ZŠ Prokofievova aj deti z ŠKD Na Tupolevovejulici.Naši knihovníci sa tešili aj na deti zo ZŠ internátna na Vlasteneckom nám. Čitateľský maratón sme odštartovali s Ilidikó Janos Meszarosovou z vydavateľstva Verbarium na pobočke Turnianska a so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou na pobočke Prokofievova. Veľký maratón čítania v Petržalke prebehol na šiestich školách, piatich pobočkách s deťmi desiatich základných škôl. Podujatie už ôsmy rok organizovala Linka detskej istoty. V Petržalke sa na tohtoročnom podujatí Čítajme si zúčastnilo 670 detí ! To je aj náš nový petržalský rekord.
 

cs2015-01.JPG cs2015-02.JPG cs2015-03.JPG cs2015-04.JPG
cs2015-05.JPG cs2015-06.JPG cs2015-07.JPG cs2015-08.JPG
cs2015-09.JPG cs2015-10.JPG cs2015-11.JPG cs2015-12.JPG
cs2015-13.JPG cs2015-14.JPG cs2015-15.JPG cs2015-16.JPG
cs2015-17.JPG