Zverejnené 11.06.2015, Pre deti Pre dospelých Pre mládež

Život našimi očami -novinári tretieho tisícročia.

V Miestnej knižnici Petržalka sa už po deväťnástykrát zišli redakčné rady školských časopisov pri slávnostnom hodnotení súťaže Život našimi očami -novinári tretieho tisícročia. Tento rok sa súťaže zúčastnilo osem školských časopisov a súťaž sa rozšírila aj o možnosť hodnotiť aj časopisy, ktoré vychádzajú iba v elektronickej podobe. Odborná porota v zložení- grafik Peter Gála, ktorý stojí na čele združenia ASIL ( Asociácia ilustrátorov Slovenska ),ktorý bol aj predsedom tohtoročnej poroty, novinárka Silvia Vnenková z redakcie Petržalských novín a redaktor Rastislav Iliev z Televízie Bratislava vyzdvihla kladné stránky každého časopisu zvlášť ale mala aj samozrejmé výhrady k obsahovej a vizuálnej stránke časopisov, štylistike, formátu a pod. Samozrejme ponúkla aj rady a konštruktívne riešenia, ako sa dajú časopisy vylepšiť, čo zmeniť, ktorú ich stránku , osobitosť a individualitu určite zachovať aj do ďalších ročníkov. Po zhodnotení poroty program pokračoval do svojej druhej časti, kde riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka pani PhDr. Katarína Bergerová spolu s vedúcou Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Mgr. Veronikou Redechovou a porotcami Silviou Vnenkovou a Petrom Gálom odovzdali čestné uznania a diplomy oceneným redakčným radám.

Čestné uznanie získali časopisy Povedajko – ZŠ internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
a Gešajko zo ZŠ Gessayova.

Kategória stredné školy:
1. miesto-CREATE – SSUŠAT, Vlastenecké nám.1, ktorý vychádza v elektronickej podobe
2. miesto – MOKY3 – Spojená škola Mokrohájska
3. miesto – Dúha – SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9

Kategória základné školy:

1. miesto: Stopa – ZŠ Nobelovo nám. 6
2. miesto: Iris – ZŠ Černyševského 8
3. miesto: Dudoviny – ZŠ Dudova 2
Porota vyhodnotila aj Skokana roka 2015. najväčší posun za posledný rok po obsahovej a grafickej stránke urobil časopis Stopa zo ZŠ Nobelovo nám. 6.

Všetkým zúčastneným redakčným radám, ktoré na jednotlivých školách pracujú pod vedením pani učiteliek, srdečne gratulujeme a ďakujeme našim sponzorom, s pomocou ktorých sme zabezpečili krásne ceny do súťaže a to Mestskej časti Petržalka, Mediaprint – Kappe Pressegrosso a.s., Spoločnosti 7 Plus s.r.o., vydavateľstvu Perfekt, kníhkupectvu Martinus a ASIL – u.
 

novinari-01.JPG novinari-02.JPG novinari-03.JPG novinari-04.JPG
novinari-05.JPG novinari-06.JPG novinari-07.JPG novinari-08.JPG
novinari-09.JPG novinari-10.JPG novinari-11.JPG novinari-12.JPG
novinari-13.JPG novinari-14.JPG novinari-15.JPG novinari-16.JPG
novinari-17.JPG novinari-18.JPG novinari-19.JPG novinari-20.JPG
novinari-21.JPG novinari-22.JPG