Zverejnené 17.09.2015, Pre dospelých Pre mládež

stretutie s piatimi slovenskými autormi, ktorí sa venujú žánru hororu vo svojej tvorbe.