Zverejnené 12.10.2015, Pre deti Pre dospelých Pre mládež

 

 

Minulý rok oslávila táto pre Petržalku tradičná literárna súťaž pre začínajúcich autorov, pomenovaná po významnom slovenskom dramatikovi minulého storočia Ferkovi Urbánkovi, svoje 25. výročie. Aj tento rok o ňu prejavilo záujem 106 autorov, ktorí poslali až 192 literárnych diel. Ako povedala porota, vybrať víťazov bola riadna fuška.
Literárna súťaž sa zrodila v roku 1990. O šestnásť rokov neskôr definitívne získala celoslovenský charakter. Jej dnešnú podobu tvorí vyhodnotenie štyroch vekových kategórií, a to mladší a starší žiaci základných škôl, študenti stredných škôl a dospelí a tri žánrové kategórie – poézia, próza a dráma. V 25 ročnej histórii súťaže sa medzi porotcami vystriedali mnohé známe osobnosti slovenskej literatúry. V roku 2012, za pôsobenia súčasnej riaditeľky petržalskej knižnice PhDr. Kataríny Bergerovej, sa slávnostné vyhodnotenie súťaže rozšírilo o stretnutie autorov z porotcami. Tu majú nádejní začínajúci autori možnosť priamo si vypočuť interakciu na svoje práce a debatovať o posune, vylepšeniach, prípadných chybách či malých nedostatkoch hodnotených prác. Od toho istého roku iniciovala aj prvý literárny predvečer, ktorý sa uskutočňuje pred slávnostným vyhodnotením. “Najmladší autor má len deväť a najstaršou prihlásenou súťažiacou je 86 ročná pani“, dodala obdivne metodička Vierka Némethová. odborná porota tento rok pracovala v zložení predseda poroty – Erik Ondrejiška , Marta Hlušiková a Dado Nagy. Na záver podujatia odštartovala riaditeľka knižnice Katarína Bergerová 27. ročník tejto celoslovenskej literárnej súťaže a vyzvala všetkých, aby tvorili a posielali svoje diela napríklad aj do petržalskej súťaže. ( zdroj: www.petrzalka.sk – upravené )