Zverejnené 26.10.2015, Pre dospelých

Dňa 22. októbra 2015 sa v Kultúrnom dome  Zrkadlový háj, konalo nevšedné a zaujímavé stretnutie. Nevšedné preto, že sa koná len raz do roka a zaujímavé preto, že sa na ňom schádzajú pracovníci v kultúre.  K oceneniu Kultúrno-osvetový pracovník sme už v minulom roku blahoželali pani riadteľke Miestnej knižnice Petržalka PhDr. Kataríne Bergerovej. Tento rok si ocenenie  prebrala z rúk podpredsedu  Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Martina Bertu Csc. naša kolegyňa pani Anna Homolová. V našej knižnici pracuje od roku 1987. Od roku 1991 pracuje na oddelení Útvaru knižnično informačných fondov (ÚKIF). Od roku 2010 bola poverená funkciou vedúca Útvaru knižnično informačných fondov (ÚKIF), od roku 2012 za zástupkyňu riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka.