Zverejnené 20.11.2015, Pre dospelých Pre mládež

Zaujímavou dvojhodinovou besedou o živote arabských žien v krajinách, ktoré sú pre nás ešte stále veľkou neznámou, sme tento rok zavŕšili cyklus cestovania po svete cez knihy, príbehy a pútavé rozprávanie s Emire Khidayer. Charizmatická spisovateľka, diplomatka a biznismanka Emire Khidayer vyštudovala arabistiku a islámistiku spolu s anglicistikou na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde získala aj doktorát z arabských štúdií. Bola prvou ženou v slovenskej diplomacii pre oblasť Blízkeho východu, kde pôsobila viac ako desať rokov. Ako diplomatka pôsobila v Egypte, a zodpovedala za bilaterálne slovensko-egyptské, sudánske a jemenské vzťahy, ale aj za multilaterálnu oblasť v rámci Ligy arabských štátov. Výsledkom týchto aktivít v oblasti školstva bolo otvorenie Lektorátu slovenského jazyka na Univerzite Ajn Šams v Káhire. je autorkou štyroch kníh, z tématikou života v arabských krajinách a to Život po arabsky, Arabský svet iná planéta?, Príbehy zo Sumhuramu a Dubajské tajomstvá. Téma našich čitateľov a priaznivcov knižnice veľmi oslovila a s pani Khidayer sme sa u nás určite nestretli poslednýkrát.