Zverejnené 23.11.2015, Pre dospelých Pre mládež

Bradáčova ulica je pomenovaná po evanjelickom kňazovi, publicistovi a americko-slovenskom kultúrnom činiteľovi Jánovi Samuelovi Bradáčovi. Pochádzal z Trenčianskeho kraja. Narodil sa 26. novembra 1889 na Myjave. Ako 18 ročný odišiel aj s rodinou do USA. Tam vyštudoval teológiu a neskôr pôsobil ako evanjelický kňaz v meste Whiting v Indiane. Počas II. svetovej vojny podporoval boj za obnovenie Česko-Slovenska a stal sa členom prvého česko-slovenského odboja. Ako cirkevný a kultúrny pracovník bol členom viacerých cirkevných a kultúrnych spolkov, medzi nimi Slovenská liga v Amerike (bol tiež spoluautor jej Memoranda) a Národný slovenský spolok. Zároveň predsedal Slovenskej evanjelickej jednote a Národnému zväz slovenských evanjelikov v USA. ( na obr. v prílohe je evanjelický kostol v meste Whiting v štáte Indiana v USA v časoch, kedy v ňom pôsobil J.S. Bradáč )

 

zdroj: Encyclopaedia Beliana. Zv.2. Bell-Czy, Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2001, 686 s., s.251

http://www.ecav.sk/files/user/hist_kalend_nov_2014.pdf