Zverejnené 18.01.2016, Pre dospelých Pre mládež

Michal Bosák

Bosákova ulica je pomenovaná po bankárovi a aktívnom podporovateľovi slovenského národného života v USA, Michalovi Bosákovi. Tento americký Slovák sa narodil 10. decembra 1869 v Okrúhlom, okres Svidník. Ako šestnásťročný odchádza do USA, kde sa zamestná najskôr v bani, neskôr pracuje na železnici. Postupne sa stáva majiteľom hostinca a prichádza do styku s viacerými slovenskými vysťahovalcami, ktorí sú jeho zákazníkmi. Vďaka nim si uvedomuje potrebu vytvorenia banky pre amerických Slovákov a od roku 1897 je vlastníkom súkromnej banky, ktorú zakladá aj spolu s agentúrou lodných spoločností v Olyphante v štáte Pennsylvania. Bosák bol majiteľom viacerých amerických a medzinárodných finančných podnikov v Amerike aj na Slovensku, vlastnil Americko-slovenskú banku v Bratislave, od roku 1915 aj Bosak State Bank a v roku 1912 zakladá vo Wilkes Barre štátnu banku Pennsylvania Bank and Trust Co.. Počas hospodárskej krízy v roku 1931 žiaľ skrachuje, následkom čoho viacerí jeho klienti strácajú svoje úspory.
Michal Bosák pôsobil okrem finančného sektora aj v oblasti kultúry. Podieľal sa napríklad na založení Slovenskej vydavateľskej spoločnosti Obrana Press a časopisu Slovenská obrana. Taktiež sa aktívne zapájal do podpory slovenského národného života v Amerike a stal sa členom viacerých významných spolkov. Predsedal finančnému výboru a Slovenskej katolíckej matici školskej, ktorej bol zároveň aj spoluzakladateľom. V rámci matice založil finančnú zbierku, tzv. Školský fond na podporu slovenských študentov. Stal sa tiež čestným predsedom Prvej katolíckej slovenskej jednoty. Ako člen politicko-agitačného fondu Slovenskej ligy v Amerike podporoval oslobodenie Slovenska a bol jedným zo signatárov Pittsburskej dohody. Inicioval tiež milión dolárovú zbierku na pomoc Slovenska po vzniku ČSR. Podpis Michala Bosáka sa nachádza na  5-, 10- a 20- dolárových bankovkách, keďže jeho banka mala povolenie vydávať bankovky.
Michal Bosák zomiera 18. februára 1937 v Scrantone v Pennsylvánii vo veku 67 rokov.
Zdroj
Encyclopaedia Beliana. Zv.2. Bell-Czy : Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. — 1.vyd. — Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2001. — 686 s.,
s. 226
Slováci vo svete 2.diel / Kol. František Bielik. — 1.vyd. — Martin : Matica slovenská, 1980. — 316 s., s. 172