Zverejnené 11.03.2016, Pre dospelých

Výstavou Petržalka 1973-1989 všetkých prítomných previedol Mgr. Ľuboš Kačírek PhD. z katedry etnológie a muzeológie filozofickej fakutly UK v Bratislave, ktorý je garantom tejto výstavy. Spolu s vedúcou UKIS a metodičkou Vierou Némethovou predstavili projekt Miestnej knižnice Petržalka a fakulty etnológie a muzeolófie, ktorý má už svoje štvrté pokračovanie práve v aktuálnej výstave, ktorú môžete do 16. apríla 2016 navštíviť na pobočke Prokofievova 5. Súčasťou prehliadky bola aj možnosť pozrieť si zostrih krátkych reportáží z archívu RTVS, ktorý sa nám podarilo získať k tejto výstave. Výstava pokračuje ďalším sprievodným programom pre všetkých návštevníkov knižnice a už teraz máme realizovaných alebo naplánovaných 36 lektorských stretnutí so žiakmi základných škôl z Petržalky.