Zverejnené 16.03.2016, Pre dospelých Seniori

Knižnica môže prísť aj za svojimi čitateľmi. Naši knihovníci Viera Némethová a Andrej Blaas prišli na pozvanie Domova tretieho veku na Poloreckého ulici , kde ako veríme sme začali dobrú spoluprácu a budeme postupne klientom tohto zariadenia predstavovať niektoré krajiny južnej a strednej Ameriky . O histórii, kultúre a súčastnosti Brazílie hovoril Andrej, predstavil niektoré turistické zaujímavosti, aj osobnosti Brazílie. Vierka zasa klientom porozpráva o dvoch slávnych brazílskych autoroch – Jorge Amadovi a “ žijúcej legende “ Paolovi Coelhovi. Tešíme sa o mesiac na ďalšie stretnutie.