Zverejnené 06.05.2016, Pre deti Pre dospelých Pre mládež

Dni detskej knihy sú tradičným podujatím BIBIANY– medzinárodného domu umenia pre deti a slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu IBBY. Tento rok po prvý raz organizovala trojdňový festival Miestna knižnica Petržalka. Záštitu nad podujatím prevzal starosta Mestskej časti Bratislava – Petržalka Vladimír Bajan.

Otvorenie 33. ročníka festivalu Dni detskej knihy – galaprogram prebiehal 3.5. 2016 v Dome kultúry Zrkadlový háj. Festival predstavil autorov a ilustrátorov kníh, ktorí v poslednom období získali prestížne ocenenie za literatúru a ilustrátorskú tvorbu na Slovensku.