Zverejnené 17.05.2016, Pre deti

Projekt sa realizuje v spolupráci s Miestnou knižnicou v Petržalke a na ZŠ Turnianska 10, ( 4. – 6. ročník) kde sa nachádza aj jedna z pobočiek knižnice.

Cieľom projektu je vytvoriť model – ihrisko čítania pre detí a dospelých. Dôležití dospelí (rodičia, učitelia, knihovníci) budú v rámci projektu vyškolení a zároveň zapojení do aktivít na rozvoj čítania s porozumením. Nejde len o to, dať deťom do rúk knihu, ale pomôcť im čítaním k získavaniu životných, sociálnych zručností a k osobnostnému rastu. Dospelí a deti sa stretnú na “ihrisku” čítania, aby sa lepšie spoznali, naučili sa vnímať, tvorivo pracovať a spolupracovať. Je to model, ktorý vedie deti a dospelých k rozvoju čítania s porozumením a pomáha im vidieť, ako možno čítanie knihy využiť na osobnostný rozvoj a na získanie zručností, ktoré sú dôležité v sociálnom kontakte.

Hosťom májových stretnutí projektu na pobočke našej knižnice Turnianska 10 bola dlhoročná dramaturgička, spisovateľka a prekladateľka Beata Panáková, s ktorou autorka projektu vytvorila pre deti zaujímavé myšlienkové mapy príbehu a cez kľúčové slová vedeli deti postupne odkrývať ďalší dej.