Zverejnené 09.05.2016, Pre deti

Na festivale Dni detskej knihy 2016 sme zrealizovali 46 podujatí a workshopov s deťmi petržalských základných škôl a autormi a ilustrátormi kníh, ktorí v poslednom období získali prestížne ocenenie za literatúru a ilustrátorskú tvorbu na Slovensku.

pobočka knižnice Prokofievova 5

obr. 1 – 3 Stretnutie žiakov zo Základnej školy na Prokofievovej ul. so spisovateľkou Toňou Revajovou a ilustrátorom Jurajom Baloghom.

obr. 4 -9 Animačný expres stretnutie žiakov Základnej školy na Tupolevovej ulici s animátormi Vladimírom Malíkom a Borisom Šímom.

obr. 10 – 13 Stretnutie žiakov ŠKD Prokofievova 5 a ilustrátorky Márie Nerádovej.

obr. 14 – 18 Stretnutie žiakov Základnej školy Prokofievova 5 s ilustrátorom Vladimírom Králom.

pobočka knižnice Turnianska 10

obr. 19 – 21 Stretnutie žiakov Základnej školy Budatínska 61 s autorom knihy Drevený tato Tomášom Janovicom.

obr. 22 – 24 Stretnutie žiakov Základnej školy Budatínska 61 a ZŠ Turnianska 10 s ilustrátorom Miroslavom Regitkom.

obr. 25  Čitateľská olympiáda s Timoteou Vráblovou a žiakmi Základnej školy Holíčska 50.

pobočka knižnice Dudova 2

obr. 26 – 28 Stretnutie žiakov Základnej školy Gessayova 2 s autorkou knihy Môj dedko rýchly šíp Martou Hlušíkovou.

obr. 29 – 32 Stretnutie s autorkou a ilustrátorkou knihy Záhada čarovného vajíčka pani Martou Šurinovou a pani Alenou Wagnerovou a deťmi zo Základnej školy Gessayova 2.

obr. 33 – 36 Stretnutie detí z ŠKD Dudova 2 s autorkou a ilustrátorkou knihy Traja kamoši a fantasticky fantastický bunker Barborou Kardošovou a Katarínou Slaninkovou.

pobočky knižnice Vavilovova 24 – Vavilovova 26

obr. 37 – 41 Workshop ilustrátorov Martiny Matlovičovej Královej a Vladimíra Krála so žiakmi Základnej školy Černyševského 8.

obr.  42 – 44 Stretnutie s autorom knihy Drevený tato Tomášom Janovicom a žiakmi Základnej školy Nobelovo nám. 6

pobočka knižnice Furdekova 1

obr. 45 – 47  Stretnutie žiakov Základnej školy Lachova 1 s autorkou a prekladateľkou kníh Beatou Panákovou.

obr. 48 – 49 Stretnutie s autorom Braňom Jobusom a žiakmi ZŠ Lachova 1.