Zverejnené 29.07.2016,

V Revue Bibiana 2/2016 vyšiel článok spisovateľky Toni Revajovej k Dňom detskej knihy 2016, ktoré sa konali v dňoch 3. -5.mája 2016 u nás, v Petržalke.