Zverejnené 20.09.2016,

Po letnej rekonštrukcii sme včera slávnostne otvorili detskú pobočku na Furdekovej ul.č. 1. Pobočka poskytuje knižnično-informačné služby a pripravuje knižničné programy a podujatia pre deti a mládež Petržalky vo veku od 4 do 15 rokov. Svoje služby poskytuje pre petržalské časti Dvory a Ovsište a patrí dlhodobo medzi aktívne, obľúbené a navštevované. Detskej verejnosti, materským a základným školám, dospievajúcej mládeži ponúka množstvo vlastných detských literárnych projektov a programov, vytvára podmienky pre voľnočasové vzdelávanie, či zábavou. “Pobočka ročne registruje priemerne 730 stálych detských čitateľov a viac ako 7 tisíc návštev čitateľov na pobočke ročne, čo je jasný signál, že knižnice sú pre mladú generáciu dôležité. Rozvoj v tejto oblasti musí byť preto pre každú samosprávu jednou z priorít“, povedal starosta Vladimír Bajan a poďakoval riaditeľke Miestnej knižnice Petržalka a celému kolektívu za ich vynikajúcu prácu na všetkých 10 aktívnych pobočkách.

Bohatá a rôznorodá ponuka programov, moderné služby a trendy, predstavy a požiadavky čitateľov a verejnosti, možnosti získavania informácií, či voľnočasové aktivity detí a mládeže vyžadujú priestor, ktorý zodpovedá dobe a vytvára základ pre úspešnú prácu a záujem stálych čitateľov. “Uvedené skutočnosti a realita nás priviedli k rozhodnutiu dispozične upraviť a zmodernizovať interiér aj tejto pobočky“, priblížila cieľ modernizácie riaditeľka petržalskej knižnice Katarína Bergerová a dodala, že úpravou vnútorného priestoru prispôsobili knižnicu na prezentácie spojené s projekciou. Internetová časť pre verejnosť je presunutá do prednej miestnosti, čím sa vyhradil väčší priestor pre prácu s počítačom a poradenstvo pri vyhľadávaní informácií pre deti a pod. Zostávajúce dve malé miestnosti naďalej slúžia ako výpožičný priestor s uloženým fondom k voľnému výberu. (prevzané z www.petrzalka.sk )