Zverejnené 06.10.2016, Pre deti Pre mládež

Dvojdňový program 27. ročníka literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2017 sme odštartovali tvorivým workshopom s názvom Písanie nás baví. Účastníci workshopu žiaci zo ZŠ Dudova 2 a žiaci zo ZŠ Turnianska 10 a študent Spojenej školy pre mimoriadne nadané deti Skalická cesta sa s nami vypravili po zložitých chodníkoch písania, ktoré je pre jedných zábavou a relaxom i možnosťou splniť si svoje literárne sny a ambície, pre iných možno ťažkou prácou. na worshope sme si vyskúšali niektoré techniky písania, tvorivosť, fantáziu ale aj odvahu prezentovať vytvorené texty pred publikom. Ďakujeme všetkým zúčastnením, aj z týchto troch menovaných škôl, získali žiaci a študenti ocenenia v súťaži Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016