Zverejnené 29.11.2016,

V poslednom mesiaci roka 2016 pripravila Miestna knižnica Petržalka pre všetkých, malých i veľkých, príjemné stretnutia v predvianočnom duchu aj pravidelné podujatia.