Zverejnené 15.12.2016,

Rok 2016 sme zakončili poslednou spoločnou akciou s našimi čitateľmi.  Moje obľúbené miesto – knižnica je podujatie pod taktovkou riaditeľky PhDr. Kataríny Bergerovej, ktorá sa rozhodla osobne poďakovať najaktívnejším čitateľom za ich priazeň a pravidelnú návštevu knižnice. Ako priznali, mnohí si ani neuvedomili koľko kníh stihli za celý rok prečítať. Celý večer sa niesol v príjemnej atmosfére, ktorú spestrili deti ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave hudobným a recitátorským programom.

Pretože máme koniec roka, bolo namieste pochváliť sa úspechmi knižnice. Za všetko hovoria čísla z roku 2016: viac ako 7 300 čitateľov, vyše 6 000 nových kníh, vyše 350 000 výpožičiek a viac ako 1 000 podujatí zorganizovaných knižnicou pre detských a dospelých čitateľov.