Zverejnené 08.02.2017,

Projekt webovej platformy Uletsknihou.sk vznikol ako nápad priniesť praktické riešenie, ktoré by pomohlo širšej aj odbornej pedagogickej verejnosti podporovať vzťah detí a tínedžerov k čítaniu – pre radosť či zo záujmu. Našou motiváciou je presvedčenie, že Slovensko môže byť lepšou krajinou pre život a k tomu potrebujeme nielen múdrejšiu a zručnejšiu, ale aj empatickejšiu a tolerantnejšiu generáciu kriticky mysliacich mladých ľudí. Sme veľmi radi, že na projekte participujú aj dve naše kolegyne – Mgr. Viera Némethová , ktorá je aj odbornou konzultantkou projektu a Mgr. Petra Mišáková PhD., ktoré prispievajú svojimi recenziami na zaujímavé knihy pre deti a mladých ľudí. Zároveň aj  naša knižnica prostredníctvom tohto projektu inšpiruje, aj sa nechá inšpirovať  prostredníctvom zverejnených aktivít knihovníkov, pedagógov a všetkých, ktorí hľadajú inovatívne cesty a prístupy k problematike čítania detí a s deťmi.

Uletsknihou.sk sa rozbieha ako od komerčných záujmov nezávislý zdroj informácií o čítaní a knihách pre deti a mládež, na ktorom sprostredkúva názory a skúsenosti odborníkov z rôznych oblastí vzdelávania, literárnej vedy, psychológie, špeciálnej pedagogiky, mediálnej výchovy a pod. Súčasne považujeme za dôležité prepojiť tento odborný pohľad aj s názormi a priamou skúsenosťou širšej verejnosti a samotných tínedžerov. Čoskoro preto rozšírime projekt o bezplatnú registráciu, čo vám umožní komentovať všetky príspevky a zverejňovať hodnotenie kníh a čitateľských aktivít.