Zverejnené 07.04.2017,
Festival Prebuď sa (s) knihou-Propagácia čítania, pôvodnej slovenskej literárnej tvorby pre deti a mládež, zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, zábava, rozvíjanie osobnosti, základnej hodnotovej orientácie a kritického myslenia detí prostredníctvom knihy.
Festival čítania priniesol pohľad na detskú knihu prostredníctvom rôznych zážitkových foriem: workshop EduDrama a divadelné predstavenia inšpirované známymi a ocenenými knihami pre deti Astrid Lindgrenová: Pippi Dlhá Pančucha, Kate DiCamillo: Eduard a jeho zázračná cesta a Wiktor Woroszylski: Kde je Cyril?. Vďaka stretnutiam so slovenskými autormi a autorkami bola predstavená deťom aktuálna knižná tvorba. Workshopy s ilustrátormi dali deťom priestor na intenzívnejšie vnímanie ilustrácie ako dôležitej súčasti každej detskej knihy. Realizovali sme aj pôvodné projekty našej knižnice, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou knihovníckej práce s tínedžermi – Písanie nás baví a Nebojme sa povinného čítania. Tieto sa stali aj predmetom diskusie v našej knižnici. Aké je to byť knihovníkom si deti mohli vyskúšať cez projekt “ Vymeňme sa“. Pri téme radosti a úskalia knihovníckej profesie, sme diskutovali o predstavách bežných ľudí o knižnici, ale aj o výzvach a možnostiach smerom do budúcnosti. Záver festivalu patril zábavnému interaktívnemu kvízu, ktorý zapojil ako deti, tak aj dospelých.