Zverejnené 14.06.2017,

Súťaž Život našimi očami-Novinári tretieho tisícročia sa prehupla do svojej tretej dekády a my sme veľmi radi, že aj tento rok sa do nej prihlásilo niekoľko školských časopisov  z petržalských škôl a máme aj dva časopisy, ktoré vychádzajú z pera redakčných rád z iných mestských častí. Tohtoročná porota v zložení PhDr. Silvia Vnenková- novinárka, predsedníčka poroty, Mgr. Silvia Tannhauserová-novinárka a Mgr. Jakub Lysý- grafický dizajnér vyhodnotila 14. júna 2017 prihlásené školské časopisy v printovej aj elektronickej podobe. Po skončení hodnotenia mali redakčné rady možnosť stretnúť sa s porotcami na seminári, kde si vypočuli konkrétne hodnotenia silných aj slabších stránok jednotlivých časopisov a zároveň majú možnosť vypočuť si cenné rady našich porotcov- odborníkov vo svojich profesiách.

Za krásne knihy a odborné časopisy ďakujem nášmu sponzorovivydavateľstvu a kníhkupectvu Artfórum.
Výsledky 21. ročníka súťaže školských časopisov
1. miesto IRIS, Základná škola Černyševského 8, Bratislava
2. miesto STOPA, Základná škola Nobelovo námestie 14, Bratislava
3. miesto Listuška a Listuško, Základná škola Pankúchova 4, Bratislava

Ocenenie za najlepšiu grafiku- časopis FERO, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
Čestné uznanie- časopis MOKY, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 3, Bratislava