Zverejnené 30.10.2017,

Pri príležitosti Dňa kultúrno – osvetových pracovníkov sa v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj uskutočnilo 26.10. 2017 slávnostné stretnutie pracovníkov kultúrno-osvetových zariadení Bratislavského kraja. Na tomto podujatí sa odovzdávali aj ocenenia pre ľudí, ktorí svojim postojom a aktivitami prispievajú k tomu, aby oblasť kultúry a zachovávania tradícií boli aktívnou a neoddeliteľnou súčasťou života súčasnej generácie. Medzi ocenenými bola aj naša kolegyňa Vierka Némethová, ktorá v petržalskej knižnici pracuje ako metodička a vedúca knižnično-informačných služieb. Aj jej zásluhou patrí naša knižnica medzi inštitúcie, v ktorej sa kladie dôraz na rozvoj osobnosti každého človeka prostredníctvom knihy a čítania. Srdečne gratulujeme!