Zverejnené 20.11.2017,

V tomto roku, sme náš knižný fond, vďaka finančnému grantu Fondu na podporu umenia rozšírili o nové knižné tituly z oblasti beletrie a populárno- náučnej literatúry, ktoré si čitatelia budú môcť vypožičať v priebehu mesiacov november a december 2017. Knihy pre vás usilovne pripravujeme, spracúvame a katalogizujeme. Okolo 300 kníh je už k dispozícii na ôsmych pobočkách, kde nás navštevujú dospelí čitatelia. Veríme, že novinky v žánri historického románu, trilleru, románov pre ženy, fantasy, sci-fi, príbehy na základe skutočných udalostí, ale aj populárno-náučná a odborná literatúra z oblasti histórie, geografie, medicíny, zdravovedy, prírodovedy, psychológie, základy počítačových zručností, životopisy osobností a iné naplnia vaše čitateľské očakávania. Veľmi pekne ďakujeme Fondu na podporu umenia za tohtoročnú dotáciu vo výške 4.000 €.