Zverejnené 09.04.2018,

Ponuka knižnice je v apríli rôznorodá ako počasie. V ponuke je beseda, cestovateľské rozprávanie, výstavy a v neposlednej rade predstavenie nového cyklu výstav, prednášok, besied a sprievodných podujatí o Petržalke pod názvom Novodobá Petržalka.