Zverejnené 27.04.2018,

Vo štvrtok 26. apríla sme otvorili na rodinnej  pobočke na Turnianska 10, ktorá sa nachádza v budove  Základnej školy Turnianska 10,  nový cyklus výstav, besied a prednášok „Novodobá Petržalka“ venovaných histórii Petržalky od roku 1990 až po súčasnosť. Vernisáž voľne nadväzuje na predchádzajúci päťročný projekt „Taká bola Petržalka“, v ktorom bola spracovaná história Petržalky od najstarších čias až do roku 1989. Výstavu sme pripravili v úzkej spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Návštevníci sa dočítajú všetky zaujímavosti z tematických informačných panelov, výstavu zároveň dopĺňajú spomienkové predmety z petržalských domácností- prehrávače, ktoré sú dnes už iba úsmevnou spomienkou na časy, keď z každej rifľovej bundy mladého študenta musel visieť kábel od slúchadiel z walkmana či DCC prehrávača. Retro spomienkou sú časy, keď sa fotografie robili iba klasickým „foťákom“, aj staré vinylové platne, časopisy, starší model mobilu, PC diskety, staré platidlá.

Gestorkou výstavy je riaditeľka petržalskej knižnice PhDr. Katarína Bergerová, odborným garantom je doc. Ľuboš Kačírek PhD.  Populárno-náučnou formou priblížime verejnosti Petržalku deväťdesiatych rokov a zmeny, ktorými prešla.

Výstavu sme otvorili vernisážou, pri ktorej sme si v príjemnej atmosfére vypočuli komentár k všetkým výstavným banerom od Ľuboša Kačírka. Prof. Pavol Tišliar ocenil možnosť prepojenia teoretických poznatkov a možnosti participovať na príprave výstave pre študentov fakulty etnológie a muzeológie FiF UK Bratislava. Atmosféra devädesiatych rokov v Petržalke je zreflektovaná aj v texte súčasnej slovenskej prozaičky Jany Beňovej „Café Hyena, Plán odprevádzania“. Z knihy nám niekoľko ukážok prečítala metodička Viera Némethová. Na záver sme si pozreli niekoľko ukážok z etnologického dokumentárneho filmu „Dobre je nám v Petržalke bývať?“  režisérky Zuzany Beňuškovej a Miroslava Bartoša.

Výstavu obohatia a návštevníkom prinesú zaujímavé informácie sprievodné podujatia na vybrané témy, a to besedy, prednášky a jedna spoločná sobotná vychádzka. Pre žiakov a študentov škôl sú pripravené lektorované prednášky. Záujemcovia môžu výstavu navštíviť do 30. júna 2018 v čase otváracích hodín knižnice. Informácie o sprievodných podujatiach k výstave nájdete na našej webovej aj facebookovej stránke knižnice.