Zverejnené 26.04.2018,

Už po štvrtýkrát organizoval Spolok slovenských knihovníkov a knižníc – krajská pobočka Bratislavský kraj, Univerzitná knižnica v Bratislave  a Malokarpatská knižnica v Pezinku, seminár pre knihovníkov a propagátorov čítania s deťmi s názvom „Aby deti rady čítali“. Tento rok bola jednou z lektoriek na seminári aj naša kolegyňa Mgr. Petra Mišáková PhD., ktorá predniesla svoj príspevok o využívaní íbiblioterapie v knižnici, ktorý mal prozaický názov “ Kniha ako náplasť“. Stretnutia s využitým biblioterapeutických techník máme aj v ponuke našich pravidelných podujatí a Peťka prítomných previedla aktivitami ku knihe Daniely Olejníkovej Liek pre vĺčika.