Zverejnené 16.05.2018,

Registračný poplatok v ktorejkoľvek pobočke knižnice môžu žiaci a učitelia uhradiť prostredníctvom kultúrnych poukazov vydaných Ministerstvom kultúry SR pre rok 2018.

Poukazy prijímame až do 20. novembra 2018.

Kultúrny poukaz je neprenosný, t.j môže ho použiť iba ten, na koho bol vystavený.