Zverejnené 31.05.2018, Seniori

Už pol roka sa v knižnici na Haanovej 37 stretávame so seniormi z denného centra Haanova 8.
Dobrovoľnícky projekt pod heslom „ Vieme čo je život, múdrosť, dôvera“ , v sebe spája príjemné posedenie v knižnici a užitočné činnosti, kedy sa panie z denného centra aktívne zapájajú do práce v knižnici. Spoločne vyberáme knihy na čítanie pre seniorov. Pani Hubíková s pani Fleischerovou tiež pomáhali pri pečiatkovaní nových kníh a spoločne s knihovníčkou pani Sabovou nainštalovali v priestore knižnice výstavku ručných prác klientov denného centra.
V mene denného centra a knižnice pozývame seniorov na návštevu našej knižnice. Príďte a uvidíte, že knižnica je miesto, kde si môžete nielen požičať knihy z nášho bohatého fondu, ale aj prečítať časopis, vylúštiť krížovku a každú stredu od 17.00 hod. do 19.00 hod. sa môžete stretnúť a podebatovať so seniorkami, ktoré vám tiež ochotne poradia pri výbere kníh.