Zverejnené 21.06.2018,

Filatelistický krúžok sa schádzal pravidelne každý pondelok od 17.00 do 18.00 ho v Miestnej knižnice Petržalka na pobočke Vavilovova 26. . Deti sa počas celého školského roka postupne oboznamovali so základnými pojmami filatelie. Čo je výplatná a príležitostná známka, séria, kupóny a spojka. Na čo sa používa dobročinná známka, kedy sa používali novinové, letecké, doplatné a služobné známky. Oboznámili sa s pojmami celina, celistvosť, upravený tlačový list, hárček, rozdelenie pečiatok, frankotyp, rekomando a pod.
Hneď v septembri sme sa zúčastnili na otvorení výstavy „Nájdi si svoje hobby“ v Múzeu mesta Bratislavy. V novembri si deti vyrábali pozdrav, ktorý vyrývali do lina a potom odtláčali na poštový lístok. Zúčastnili sme sa na jednodňovom výlete na Medzinárodný veľtrh zberateľstva v Brne. V januári sa v rámci krúžku konala beseda s popredným rytcom poštových známok Františkom Horniakom. V apríli sme sa zúčastnili výstavy „Najkrajšie rytiny Františka Horniaka“ na Ministerstve dopravy a výstavby. V júni sme boli na Bratislavských zberateľských dňoch na Inchebe.

Deti si pripravovali celoročne projekt (miniexponát), na tému, ktorú vedia rok dopredu. Miniexponát pozostáva z jednej až štyroch strán podľa veku dieťaťa. V tomto roku bude 18. decembra 100 rokov od vydania prvej známky a zároveň je 25. výročie vydania prvej slovenskej známky. Na tieto témy sa zamerali aj ich miniexponáty. Ich celoročná práca bola zúročená v dňoch 18. – 20. 5. 2018 v Belušských Slatinách na Dňoch mládežníckej filatelie a zároveň aj na finále filatelistickej olympiády. 35 detí bolo rozdelených do svojich kategórií podľa veku. Bohužiaľ v tomto roku sme mali z nášho krúžku zastúpené len dve kategórie. Dvaja naši starší členovia boli v termíne olympiády v zahraničí a jedného čakali ústne maturity.

Kategória Z 8 – 10 rokov
1. Orsovicsová Laura
2. Orsovicsová Lea
3. Braunová Nikola

Kategória A 11 – 13 rokov
1. Kováčiková Nikolka
2. Steranková Kristínka
3. Kocúr Tomáš – Žilina

Deti z krúžku nedali šancu ostatným krúžkom. Z Bratislavy boli ešte deti z troch krúžkov a potom boli krúžky z Malaciek, Trnavy, Žiliny a Liptovského Mikuláša.
Samozrejme do ďalšieho roku je to pre nich veľká výzva aby dokázali svoje miesta obhájiť a prípadne obsadiť dobré pozície aj vo vyšších vekových kategóriách.

V dňoch 4. – 7. júla bude mať na výstave I. stupňa „Nitrafila 2018“ vystavený exponát Juraj Schrojf.

Rada by som sa aspoň takouto formou poďakovala Miestnej knižnici Petržalka za poskytnutie priestorov, pretože bez vašej podpory by sa deti nemali kde stretávať a dopĺňať si svoje zbierky o nové známky a ďalší materiál, ktorý s filateliou súvisí a dosahovať také výsledky a vytvárať nové exponáty, ktoré sa vystavujú ako u nás tak aj v zahraničí.

Daniela Schmidtová
vedúca KMF