Zverejnené 13.06.2018,

Tento rok sa konal 22. ročník súťaže Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia. Trojčlenná porota v zložení Silvia Vnenková (vedúca oddelenia komunikácie MČ Bratislava-Petržalka), Silvia Tannhauserová (redaktorka SITA) a Jakub Lysý (grafik, dizajnér) po náročnom rozhodovaní vybrala víťazov. Vyhodnotenie prebehlo v stredu, 13. júna 2018.

V pobočke knižnice Prokofievova 5 sa v tento deň stretli žiaci i študenti spolu s pedagógmi. Spoločne čelili názoru poroty, ktorá zhodnotila pozitíva i negatíva a vyjadrili svoje odporúčania a návrhy. Slová pochvaly smerovali k výberu zaujímavých tém, k pútavým titulkom článkov, ku vhodnej dĺžke textov či správnemu obsahu a pútavej titulnej stránke. Po grafickej stránke ocenil grafik vhodné kombinovanie textov a obrázkov, vhodný výber písma, kvalitné fotografie, deľbu textu a pekný štýl. Členky poroty zároveň ocenili, že časopisy, ktoré sa zapojili do súťaže už v predchádzajúcich rokoch sa po vizuálnej i obsahovej stránke výrazne zlepšili.

Prinášame výsledky 22. ročníka:

Základné školy

1. miesto ZŠ Nobelovo námestie 6 Stopa
2. miesto ZŠ Černyševského 8 Iris
3. miesto ZŠ Tilgnerova 14 Tilgneráčik

Stredné školy

1. miesto SOŠ technická, Vranovská 4 Reflekt
2. miesto SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie 5 Číslo päť
3. miesto Spojená škola Mokrohájska 3 Moky 3

Skokani roka

ZŠ Tilgnerova 14 Tilgneráčik
Spojená škola Mokrohájska 3 Moky 3

Čestné uznanie za grafiku

SSUŠAT Vlastenencké námestie Create

Čestné uznania

ZŠ Dudova Dudoviny
ZŠ Dudova Dudováčik
ZŠ Pankúchová Listuška a Listuško
SOŠ gastronómie Farského Raut