Zverejnené 03.07.2018,

Jednoduché knihovnícke práce ale i vedenie celého kolektívu. Všetko pre dobrý pocit a pričinenie sa o lepší život spoločnosti. Takí sú dobrovoľníci. Po celý rok sa s nimi stretávame aj v pobočkách petržalskej knižnice. Veľmi radi Vám ich predstavíme:

Dobrovoľníci, ktorí vedú skupiny pri niektorej z aktivít, ktoré u nás čitateľom ponúkame a to:
– Výučba angličtiny pre pokročilých seniorov formou konverzácie pod vedením lektorky Beaty Havlínovej
– Krúžok mladých filatelistov pod vedením Daniely Schmidtovej

Dobrovoľníci, ktorí formou dobrovoľníckych aktivít hľadajú využitie svojich schopností a vedomostí pre drobnú prácu v knižnici:
– Seniorky z KD Haanova na pobočke Haanova 37
– 14- roční Lukáš Kleskeň na pobočke Turnianska 10
– Slečna Galina s diagnózou autizmus na pobočke Prokofievova 5
– Klienti z DSS Kampino na pobočke Vavilovova 26 .

Pri dobrovoľníckej práci so skupinou sa na pobočkách stretávajú ľudia s rovnakými záľubami, spoločne trávia čas a nadväzujú priateľstvá, pri individuálnych dobrovoľníkoch, ktorí chodia na pobočku vypomáhať, získavajú pracovné návyky či organizačné schopnosti. Veľmi si ceníme túto formu pomoci a že si vybrali našu knižnicu a veríme, že aj pre našich dobrovoľníkov ide o zmysluplne strávený čas.

Okrem toho sa aj naša knižnica stala súčasťou dobrovoľníckych aktivít. V letných mesiacoch budú naše knihovníčky vytvárať program s názvom Prečítané leto. Spolu s knižkami a jednoduchými aktivitami sa budú každý druhý pondelok venovať deťom na oddelení detskej hematológie a onkológie na Kramároch.