Zverejnené 30.07.2018,

BIB, Bienále ilustrácií Bratislava je najvýznamnejšie podujatie výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1967 a odvtedy sa koná v Bratislave každé dva roky. Vždy na jeseň sa na ňom stretáva to najlepšie z ilustrátorskej oblasti. Bienále predstavuje mozaiku najlepších ilustrácií detských kníh z celého sveta. V medzinárodnej súťaži uspeli aj slovenská výtvarníčka Daniela Olejníková, ktorá získala cenu Zlaté jablko za ilustrácie do kníh Útek a Hávedník a Peter Uchnár, ktorý získal Cenu detskej poroty za ilustrácie do knihy Peter Pan. Až do konca augusta je možné obdivovať víťazné práce BIB 2017 na rodinnej pobočke Miestnej knižnice Petržalka Prokofievova 5. Úžasným bonusom je okrem ilustrácií, možnosť pozrieť si kolekciu sto kníh, ktoré pochádzajú od ocenených autorov. Výstavu zapožičala Miestnej knižnici Petržalka Bibiana Medzinárodný dom umenia pre deti, hlavný organizátor súťaže.

Petržalka ako najväčšia mestská časť, v súčasnosti so 120 000 obyvateľmi, sa neustále mení. Presvedčiť o tom sa môžete na výstave Novodobá Petržalka – Petržalka 1999-2000. Výstava je spoločným projektom Miestnej knižnice Petržalka a Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s podporou Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Prináša zaujímavosti z oblasti školstva, kultúry, zdravotníctva a iné z obdobia deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Výstavu, ktorá je vo forme tematických informačných panelov dopĺňajú spomienkové predmety z petržalských domácností. Prístupná je do 31. augusta 2018 v pobočke Miestnej knižnice Petržalka na ulici Turnianska 10.

Srdečne všetkých pozývame.