Zverejnené 07.08.2018,

Ferko Urbánek bol všestranným literárnym a kultúrnym dejateľom. Venoval sa literárnej a publicistickej tvorbe, kníhtlačiarenskej a vydavateľskej činnosti a ako tajomník Spolku sv. Vojtecha a Slovenskej ligy kultúrnej a osvetovej činnosti.

Ťažisko jeho literárnej činnosti bolo v dramatickej tvorbe. Dostal sa k nej cez záujem o ochotnícke divadlo. Už od mladosti sa zúčastňoval na divadelnom živote ako organizátor, herec, režisér a scénograf ochotníckeho súboru v Kláštore pod Znievom, kde študoval na gymnáziu.  Je autorom viac ako päťdesiatich hier, napríklad Škriatok, Rozmarín, Kamenný chodníček, Pytliakova žena, Hrob lásky, Kríž pod lipami, Sionitka, Dolorosa, Slepý pastier a iné. Podstatnú časť tvoria hry z dedinského prostredia, v ktorých podal verný obraz o živote ľudu, okrem nich písal hry pre deti, hry s náboženskou tématikou a hry z malomeštiackeho prostredia. Okrem divadelných hier písal poéziu a je autorom viac ako 200 básní a textov piesní, a tiež prózu, najmä krátke povesti, poviedky a legendy.

Ferko Urbánek svojimi hrami oslovoval masy divákov a do svojho repertoáru ich zaradili mnohé ochotnícke i profesionálne divadlá. Písal o dedinských boháčoch i chudákoch, remeselníkoch, židovských úžerníkoch, krásaviciach, regrútoch, vojakoch, …. Medzi ľuďmi boli jeho hry obľúbené, väčšinou mali náučný charakter a prostredníctvom nich sa stovky ochotníkov zúčastnili zápasu o základné práva Slovákov. V svojich hrách používal známe výrazy a slovné spojenia, ľudové piesne, príslovia, porekadlá. Jozef Gregor-Tajovský a Štefan Krčméry ho dokonca pochválili ako ochrancu slovenských dedín pred pomaďarčením.

Ferko Urbánek sa narodil pred 160 rokmi, 31. júla 1858. Stal sa najproduktívnejším, najhrávanejším a najpopulárnejším dramatikom, ktorého hry sa hrávajú aj dnes. Jeho meno si každý rok pripomíname prostredníctvom súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, ktorá bola prvá krát vyhlásená v roku 1990.

 

Literatúra:

Ferko Urbánek, Personálna bibliografia, Miestna knižnica Petržalka

Ladislav Čavojský: Ferko Urbánek alebo Náš divadelný šlabikár, Hlbiny, Bratislava 2011