Zverejnené 31.08.2018,

Od pondelka 3. septembra 2018 sa vrátime späť k štandardnému výpožičnému času pobočiek, na ktorý ste zvyknutí.

Výpožičné hodiny pobočky Furdekova 1
Pondelok: 13.00 – 18.00 h.
Utorok: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.
Streda: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.
Štvrtok: 13.00 – 18.00 h.
Piatok: 11.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.

Výpožičné hodiny pobočky Dudova 2
Pondelok: 13.00 –16.30 h.
Utorok: 9.30 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.
Streda: 9.30 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.
Štvrtok: 13.00 – 16.30 h.
Piatok: 11.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.

Výpožičné hodiny rodinných pobočiek Turnianska 10, Vavilovova24, Prokofievova 5
Pondelok: 13.00 – 19.00 h.
Utorok: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.
Streda: 13.00 – 19.00 h.
Štvrtok: 13.00 – 19.00 h.
Piatok: 11.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.
Sobota: 9.00 – 12.00 (Prokofievova 5, Vavilovova 24)

Výpožičné hodiny pobočky Vyšehradská 27
Pondelok: 13.00 – 18.00 h.
Utorok: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.
Streda: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.
Štvrtok: 13.00 – 18.00 h.
Piatok: 11.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.

Výpožičné hodiny pobočiek pre dospelých Haanova 37, Rovniankova 3, Lietavská 16
Pondelok: 13.00 – 19.00 h.
Utorok: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.
Streda: 13.00 – 19.00 h.
Štvrtok: 13.00 – 19.00 h.
Piatok: 11.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.

Špecializovaná pobočka s odbornou a umenovednou a cudzojazyčnou literatúrou
Výpožičné hodiny pobočky Vavilovova 26
Pondelok: 13.00 – 19.00 h.
Utorok: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.
Streda: 13.00 – 19.00 h.
Štvrtok: 13.00 – 19.00 h.
Piatok: 11.00 – 12.00 a 13.00 – 16.30 h.
Sobota: 9.00 – 12.00