Zverejnené 07.09.2018,

Teen čitateľský klub pokračuje aj po malej jeden a pol mesačnej prestávke. Jeho dvere sú stále otvorené pre všetkých tínedžerov ktorí radi čítajú a neboja sa o prečítaných knihách debatovať ale aj počúvať názory iných. Klub vedie knihovníčka Martina.
Charakteristika: Čitateľský klub pre násťročných zameraný primárne na fantastickú a sci-fi literatúru.
Diskusné stretnutia násťročných čitateľov v priestoroch pobočky Miestnej knižnice Petržalka Prokofievova 5 o knihách, ktoré ich zaujímajú. Jeho cieľom je ponúknuť priestor pre vyslovenie a zdieľanie názorov na knihy a čítanie, taktiež rozšírenie čitateľských zručností násťročných. Čitateľských klub ponúka pre knižnicu možnosť upevniť a rozšíriť skupinu čitateľov, ktorá je zvyčajne považovaná za problematickú a neaktívnu. Prostredníctvom tém, ktoré sa týkajú ich záujmov, každodenného života atď. umožňujú posilniť predstavu knižnice ako komunitného centra, formovať ich – či už ako čitateľov alebo rozvíjajúce sa osobnosti. Východiskovými princípmi budú na žiaka zameraná výučba, komparatívny a tematologický prístup k textom, ale taktiež možné presahy do bežného správania a prežívania násťročných čitateľov.
Ciele:
– Facilitovať v členoch klubu pohyb od sentimentálneho k diskurzívnemu čitateľovi
– Rozšíriť a prehĺbiť čitateľskú gramotnosť násťročných čitateľov prostredníctvom (populárnej) literatúry – jej analýzy a diskusií o nej.
– Analýza a komparácia textov určených pre danú vekovú kategóriu predovšetkým z oblasti sci-fi a fantasy žánrov.
– Prostredníctvom techník kreatívneho písania prehlbovať pochopenie textov
– Posilniť schopnosť kritického myslenia a kognitívnych procesov
– Umožniť vnímať text v jeho mimotextových súvislostiach
– Rozlišovať tematické a motivické prvky v jednotlivých textoch aj v ich vývine
– Prostredníctvom textov rozvíjať osobnosť čitateľov, ich schopnosť výberu kníh, argumentácie, emočnej inteligencie atď.