Zverejnené 04.09.2018,

Koncom augusta sa v Kuala Lumpur v Malajzi konal Svetový knihovnícky kongres  IFLA WLIC 2018.

Výsledkom je Globálna vízia – dokument,  ktorý je inšpiráciou pre formovanie stratégií a trendov nielen v celosvetovom knihovníctve s presahom do knihovníctva každej krajiny na svete, vrátane Slovenska. Slovenské knihovníctvo je integrálnou súčasťou medzinárodnej knihovníckej mapy sveta a všetky medzinárodné trendy v knihovníctve sa nás týkajú rovnako ako zvyšku sveta.

Globálna vízia, súhrnná správa