Zverejnené 18.10.2018,

Sieť knižníc bratislavského kraja je hustá, v žiadnom prípade ale nevytvára konkurenčné prostredie. Práve naopak. Skutočnosť, že knižnice si môžu pomáhať, posúvať si informácie, rady a skúsenosti dokazuje aj dnešná milá návšteva pani riaditeľky Mgr. Daniely Tóthovej a kolegýň z oddelenia spracovania knižného fondu z Malokarpatskej knižnice v Pezinku. Príjemné, priateľské stretnutie sa začalo privítaním pani riaditeľky PhDr. Kataríny Bergerovej.
Katalogizovanie kníh je pre laikov možno neznámou prácou, ale pre knižnice veľmi dôležitou. Vytváranie katalogizačných záznamov o knihách je činnosť stará ako knižnice samotné. Dnes si už bez moderného, rýchleho a prehľadného katalógu nevieme knižnicu ani predstaviť. Všetky záznamy sa tvoria na oddelení, na ktorom v petržalskej knižnici pracujú tri odborne zdatné pracovníčky. Sú nimi- vedúca oddelenia pani Anna Homolová a pod jej vedením aj Mgr. Ľudmila Berecová a pani Veronika Pavelková.
Kolegyniam z Malokarpatskej knižnice priblížili systém práce na našom oddelení a vymenili si skúsenosti z praxe s novou metodikou katalogizovania. V nových bázach dát dnes nachádzame množstvo informácií nielen o knihe a jej obsahu, ale aj o autoroch, prekladateľoch, ilustrátoroch… Všetka táto práca veľmi uľahčuje a zjednodušuje samotné vyhľadávanie a prehľad v katalógoch cez predmetové heslá, kľúčové slová a autorov. Pani riaditeľka Tóthová a kolegyne mali možnosť navštíviť aj dve naše zrekonštruované pobočky na Vyšehradskej a Lietavskej ulici. Veríme, že podobné stretnutia budú pokračovať aj v budúcnosti.