Zverejnené 06.11.2018,

Predstavenie petržalskej knižnice a jej služieb, on-line katalógu, e-kníh, podujatí, krátke oboznámenie s históriou knižníc a ich význam v dnešnej dobe je obsahom informačnej výchovy, ktorú ponúkame žiakom 2. stupňa ZŠ a študentom SŠ.

Knižnica  sa stáva nielen miestom na požičiavanie kníh ale aj miestom pre oddych a získanie nových kontaktov. Sú to otvorené inštitúcie, ktoré sprostredkúvajú informácie prostredníctvom databáz a katalógov, prístup k článkom v elektronickej forme domácich i zahraničných vydavateľov, výchovné a vzdelávacie podujatia i ďalšie špeciálne služby pre znevýhodnených čitateľov.