Zverejnené 09.11.2018,

Milí školáci a učitelia, ešte stále až 20. novembra 2018, môžete na úhradu členského poplatku v našej knižnici použiť kultúrny poukaz vydaný MK SR na rok 2018 a následne plnohodnotne využívať všetky služby knižnice.

Sme tu pre Vás.