Zverejnené 07.11.2018,

Sto rokov spoločného štátu Čechov a Slovákov je príležitosťou na pripomenutie si mnohých významných míľnikov  spoločnej histórie. K nim nesporne patrí obdobie od konca roku 1967 až po okupáciu Československa v auguste 1968, ktoré je známe pod názvom Pražská jar. Bolo to obdobie postupného uvoľňovania politickej situácie a pokusu o reformu socialistického systému tzv. zavádzaním „socializmu s ľudskou tvárou.“

Práve obdobiu Pražskej jari je venovaný rovnomenný výstavný projekt, ktorý pripravili České centrá pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Projekt je spracovaný formou panelovej výstavy. Okrem toho je návštevníkom k dispozícií tablet,  v ktorom sú k prezentované dôležité dátumy a udalosti prostredníctvom historických fotografií, videí, filmov a animácií.

Výstava je sprístupnená a predĺžená na pobočke Vavilovova 26 od 7. novembra do 8. januára 2019.

Na výstave sa dozvieme o atmosfére uvoľňovania v Československu od roku 1962 po oficiálnej revízii  politických procesov v 50. rokoch, zaspomíname na obrovský svetový úspech našej krajiny na výstave Expo Brusel 1958, ale pozrieme si aj informácie o dianí v umení – v časti Alternatívna hudobná a filmová scéna, študentské happeningy, nevynímajúc výtvarné umenie a dizajn tohto obdobia.  Historicky zaujímavou časťou výstavy je panel o politických zmenách po rezignácii prezidenta Novotného a nástupe Dubčeka a reformnom dianí v Československu, ktoré stopla  okupácia spojeneckými vojskami v auguste 1968. Výstava mapuje aj dôsledky okupácie – normalizáciu, vznik exilu a samizdatovej komunity.

Výstava je pripravená v spolupráci s Českým centrom Bratislava.