Zverejnené 18.12.2018,

V pobočke Turnianska 10 môžete až do konca januára obdivovať na stenách posterovú výstavu ilustrácií z kníh ocenených cenou Zlatá stuha.  Cenu získavajú autori a ilustrátori kníh vydaných v českom jazyku.  Existuje už viac ako 25 rokov a predstavuje jedinú cenu v Českej republike zameranú výhradne na detskú literatúru. Knihy prechádzajú starostlivým výberom odborných porôt a Zlatá stuha je teda garantom kvalitných detských knižiek. 

Výstavu sme pripravili v spolupráci s Českým centrom v Bratislave.