Zverejnené 23.01.2019,

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami – Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka vyhlasujú 9. ročník súťaže literárnej a výtvarnej tvorby školákov

Bratislava, moje mesto 2019

 

Témy pre kategóriu a) literárnu a b) výtvarnú:
1. Nová atrakcia v Bratislave
Vymysli niečo, na čo sa k nám budú chodiť pozerať davy turistov z celého sveta!

Čo to je? Na čo to slúži? Ako tá atrakcia vznikla a aký príbeh sa k nej viaže?
a) príbeh alebo opis (maximálne štyri A4 strany)
b) ľubovoľná technika
2. Významný bratislavský dom
Vyberte si jeden dom v Bratislave a priblížte nám ho: jeho históriu,  význam, prípadne jeho obyvateľov a čím boli významní.
a) esej (maximálne štyri A4 strany)
b) realistické zobrazenie ľubovoľnou technikou (aj komiks)
3. Duchovia Bratislavy
Mrazivé príbehy, stretnutia či dobrodružstvá duchov či už reálnych alebo vymyslených osobností, ktorí sa za svojho života pohybovali v Bratislave.
Čím väčšie zimomriavky vyvolá, tým lepšie.
a) strašidelný príbeh, poviedka alebo strašidelná povesť v rýmoch
b) strašidelný obraz duchov Bratislavy ľubovoľnou technikou (aj komiks)
4. Teraz je Bratislavský hrad môj
Predstav si, že hrad patrí tebe. Ako by si ho zmenil/a? Na čo by slúžil?

Čo by v ňom malo byť? Ako by vyzeral?

  1. a) príbeh alebo opis (maximálne štyri A4 strany)
    b) ľubovoľná technika
    Oceníme originálny nápad, fantáziu, myšlienku príbehu a zručnosť v písaní, kreslení či maľovaní. Porota hodnotí aj dodržanie témy.

Pravidlá súťaže:

Všetky práce musia obsahovať tieto údaje (inak môžu byť zo súťaže vylúčené):
meno a priezvisko, vek, trieda, adresa školy i bydliska, kontakt
(E-mail, telefón), súťažnú kategóriu, tému

Súťaží sa v troch kategóriách:
1. najmladší žiaci (1. – 2. ročník ZŠ)
2. mladší žiaci (3. – 5. ročník ZŠ)
3. starší žiaci (6. – 9. ročník ZŠ, prima až kvarta osemročných gymnázií)

 

Súťažné práce odovzdajte do 30. apríla 2019:
– osobne
na Úseku literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 1
– poštou: Mestská knižnica v Bratislave,  Klariská 16, 814 79 Bratislava
elektronicky: veduca.detska@mestskakniznica.sk

 

Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj vyjadrovacích  schopností v literárnej či výtvarnej podobe, podporiť vzťah detí a mládeže k mestu, v ktorom žijú, učia sa a trávia voľný čas. Súťaž má upriamiť pozornosť a záujem detí o Bratislavu, jej históriu, osobnosti, problémy aj jedinečnosť.

Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie výhercov sa bude konať v máji alebo júni 2019. Dátum a miesto upresníme na www.mestskakniznica.sk.