Zverejnené 08.01.2019,

Od januára nájdete v našom fonde nové časopisy a celkový počet sa tak zvýšil na 87 titulov v 195 exemplároch.
Deti potešia časopisy Svet zvierat a Bublina, športovcov RunGo, seniorky štvrťročník Seniorka alebo dvojmesačník Návraty hviezd. Začítať sa môžete tiež do lifestylových časopisov Evita a Hair+Beaty či genderového časopisu Glosolália. Odporúčame tiež spoločensko-spravodajský týždenník Téma, či reportážny mesačník Čarovné Slovensko, v ktorých nájdete články, recenzie, rozhovory, tipy, príbehy, reportáže a mnohé aktuálne témy.

Celkový zoznam časopisov i pobočky, na ktorých časopisy a noviny odoberajú nájdete v spodnej časti záložky Nové knihy a periodiká.