Zverejnené 14.01.2019,

Miestna knižnica Petržalka ako verejná, kultúrno-informačná inštitúcia podporuje prístup verejnosti k informáciám a na všetkých desiatich pobočkách  ponúka wi-fi zóny s bezplatným prístupom na internet a tiež prístup na internet prostredníctvom počítačov pre verejnosť. Prvé pobočky sprístupnili wi-fi zóny v roku 2015 (Prokofievova 5, Rovniankova 3, Vavilovova 26 a Turnianska 10), postupne sa pridávali ďalšie a poslednou pripojenou pobočkou sa stala v minulom roku pobočka Vyšehradská 27. Službu verejného internetu sme zaviedli v roku 2011 v pobočke odbornej literatúry Vavilovova 26, od roku 2015 poskytujeme túto službu na všetkých desiatich pobočkách.

Čitatelia sa môžu prihlásiť do siete prostredníctvom vlastného notebooku, tabletu alebo mobilom, využiť môžu tiež počítače v knižnici. Wi-fi zóny i počítače využívajú počas celého roka žiaci a dospelí čitatelia i návštevníci. Návštevnosť pripojenia do siete wi-fi nesledujeme, ale v prístupe na internet na verejných počítačoch sme v roku 2018 zaznamenali viac ako 2 100 návštev.

Internet uľahčuje prácu, zjednodušuje komunikáciu, stal sa zdrojom informácií pre vzdelávanie, ale aj miestom pre obchodovanie a zábavu. Sociálne siete zjednodušili komunikáciu medzi ľuďmi hoci aj na opačnom konci sveta, umožňujú zdieľanie informácií a fotografií. Preto ak sa potrebujete „pripojiť“,  pobočky knižnice sú vám k dispozícií.