Zverejnené 12.02.2019,

Tvory mesta je nový projekt o.z. Krasy terasy, Základnej školy na Prokofievovej ul. a Miestnej knižnice Petržalka. Tvory mesta sme vlastne my všetci, pretože mesto netvoria iba domy, ulice, dopravné prostriedky, chodníky či obchody. Mesto je zeleň, umelecké objekty, genius loci, každodenná realita bariér, aj otvorenosti, mesto sme my všetci. Sú ním aj decká zo Školského klubu detí na ZŠ Prokofievova, ktoré sa pod vedením pani vychovávateľky Vlasta Šuličová budú pravidelne do konca školského roka stretávať na krúžku urbanizmu, ktorého garantom je urbanista Ján Urban. Na každom stretnutí budú môcť spoznať prácu a prínos rôznych ľudí, ktorí sa mestom, jeho tvorbou, dopĺňaním o zaujímavé veci a objekty, o spoznávanie jeho histórie a budúcnosti profesne zaoberajú.
Na prvom stretnutí si decká vyskúšali možnosť stať sa porotcami v architektonickej súťaži. Vyberali z piatich návrhov riešenia námestia.
Ďalšie stretnutie je naplánované na 6. marca 2019.

V stredu 13.2.2019, sme naštartovali „Tvory mesta“, krúžok pod vedením Bratislavčana a súčasného Petržalčana Ján Urbana, určený pre detských návštevníkov a dobrovoľníkov, ktorí sa neboja priložiť ruku k dielu. Spolu s jeho hosťami, architektami a odborníkmi na verejné priestory chce formou prednášok, aktivít v interiéri aj exteriéri, vychádzok, hier či návštevy interaktívnej výstavy v deťoch prebudiť záujem o dianie v ich komunite, sídlisku a ulici. Stretávať sa budú dvakrát do mesiaca, vždy v stredu o 14.00 hod. Spoločnými silami vybudujú skalku s kvetmi, hmyzí hotel, vytvoria záhon s kvetmi a skrášlia tak vstupné priestory školy.

Projekt realizuje knižnica v spolupráci s OZ YOUNG FOLKS LC, o. z. Krásy terasy, so Základnou školou Prokofievova 5 a Sokratovým inštitútom.

Stretávame sa 0 14.00 h. v pobočke Prokofievova 5.