Zverejnené 21.03.2019,

Prebudili sme sa s :

Dana Hlavatá

Svetlana Kapalková

Ľudmila Mičianová

Mária Nerádová

Miriam Halamičková

Petra Lukoviscová

Barbora Škovierová

Katka Ščevlíková

Peter Gäntner

Silvia Antalíková

Martina Janošíková