Zverejnené 14.03.2019, Pre dospelých Pre mládež Seniori

Včera, 13.3.2019 sa pobočka Prokofievova 5 zaplnila takmer do posledného miesta. Vo výbornej atmosfére sa tu stretli Petržalčania a priatelia našej knižnice aby si spoločne prezreli novú výstavu o Petržalke pod názvom Miléniová Petržalka. Výstava zachytáva premeny tejto najväčšej mestskej časti po roku 2000 až po súčasnosť. Desať banerov popisuje najdôležitejšie momenty z prostredia samosprávy, z oblasti dopravy, výstavby, školstva či kultúry. Pri ich čítaní si pripomeniete výstavbu mosta Apollo v rokoch 2002-2005, návštevu sv. otca Jána Pavla II v  Petržalke v roku 2003 či veľkú povodeň spred šiestich rokov. Výstavu dopĺňajú špeciálne modely zapožičané prof. Ing. arch. Bohumilom Kováčom, PhD z Katedry architektúry STU, ktoré zachytávajú predstavy študentov o tom, ako by mala Petržalka po urbanistickej stránke vyzerať.  Ďalšou zaujímavosťou je „živý obraz“, prostredníctvom ktorého môžete nahliadnuť do obývačiek obyvateľov jedného petržalského paneláku.

Výstavu Miléniová Petržalka otvorila riaditeľka knižnice PhDr. Katarína Bergerová a vedúci Katedry etnológie a muzeológie Prof. PhDr. Pavol Tišliar, Phd., inštaláciu predstavil garant doc. Mgr. Ľuboš Kačírek. Keď pred siedmimi rokmi vzájomná spolupráca knižnice, katedry a študentov začínala,  nikto nevedel aký bude výsledok. Ako sa však ukázalo, bola to správna voľba. Aj keď ide rozsahovo menšie výstavy, študenti získavajú pri ich príprave prax a skúsenosti do budúcnosti, knižnica sa prostredníctvom výstav podieľa na dokumentovaní a šírení informácií o mestskej časti a tiež na podpore lokálnej komunity.

Výstava Miléniová Petržalka bude v priestoroch pobočky Prokofievova 5 inštalovaná do 15.5.2019. Nájdite si čas na jej návštevu. Všetci ste srdečne vítaní.