Zverejnené 02.04.2019,

V prvom štvrťroku 2019 sa uskutočnilo niekoľko pravidelných stretnutí našich dobrovoľníčiek- senioriek na pobočkách.

V januári sme sa venovali hlavne práci s periodikami. Po vyradení si periodiká, ktoré už nepodliehajú archivácii vzali seniori do denného centra, kde si ich ešte členovia centra prečítajú. Boli to hlavne časopisy Zdravie, Historická Revue, Záhradkár, Epocha, Slovenka.

Na Lietavskej sa obe naše milé dobrovoľníčky venovali nielen práci s periodika, ale aj zakladaniu kníh. Táto činnosť ich veľmi baví, lebo si tak prehlbujú znalosti o zaradení kníh, ale aj o ich obsahu  a jednotlivých autoroch.

Prvé stretnutie v apríli sa bude konať 3. apríla 2019 o 17.00 hod.